Administratīvās tiesības

Administratīvās tiesības ir plaša tiesību nozare, kas nosaka valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, proti, iestāžu padotību un attiecības, valsts funkcijas, valsts un fizisku / juridisku personu attiecības, kā arī kārtību, kādā valsts pieņem privātpersonām saistošus aktus. Reizēm valsts pieļauj kļūdas savā rīcībā, un šādos gadījumos šīs kļūdas ir apstrīdamas un pārsūdzamas administratīvā procesa kārtībā, kaitējuma gadījumā radot indivīda tiesības iegūt atbilstošu kaitējuma kompensāciju no valsts, pašvaldības vai citas publiskas personas. Administratīvajā procesā ir apstrīdami tādi lēmumi, kas ir saistīti ar nodokļiem, būvniecību, publiskajiem iepirkumiem un publiskas mantas atsavināšanu, kā arī citām sfērā

Mēs pārzinām un esam veiksmīgi pārstāvējuši klientu intereses ar šīm nozarēm saistītu lietu risināšanā. PETROFF birojs:

  • konsultē un pārstāv klientus attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm;
  • Pārsūdz un konsultē par lēmumiem ceļu satiksmē;
  • sagatavo pārsūdzēšanas iesniegumus;
  • sagatavo pieteikumus tiesai par administratīvā akta atcelšanu un/vai labvēlīga administratīvā akta sagatavošanu;
  • sagatavo lūgumus par pagaidu aizsardzību;
  • nodrošina pārstāvību visu instanču tiesās;
  • konsultē un pārstāv klientus jautājumos, kas saistīti ar nodokļiem.