ADMINISTRATĪVĀS LIETAS

  1. Konsultācijas par administratīvo regulāciju uzņēmējdarbībā un komercijā;

  2. Administratīvais process un prasības nodokļu, tirdzniecības & muitas, konkurences regulācijas jomās;

  3. Klientu pārstāvība valsts iestādēs un institūcijās administratīvajos procesos;

  4. Administratīvo sūdzību un tiesas prasību sagatavošana un procesuālās pārstāvības nodrošināšana strīdos, kas saistīti ar nepiemērotu administratīvo sodu vai uzrēķinu (nodokļu) piemērošanu vai amatpersonu prettiesisku rīcību;

  5. Klienta pārstāvēšana saistībā ar administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē, ceļu policijas lēmumu apstrīdēšana.