Civiltiesības

Viens no mūsu speciālistu uzdevumiem ir sniegt klientiem juridisko palīdzību, pirms viņi uzņemas jebkādas saistības, lai maksimāli nodrošinātu klientus pret iespējamām vēlākām neskaidrībām darījumā ietverto saistību interpretācijā vai nepamatotām otras puses pretenzijām.

Kvalificētas juridiskās palīdzības laicīga saņemšana var sniegt klientiem lielākas iespējas panākt sev vēlamo rezultātu, izvairīties no potenciālajiem riskiem, kā arī strīdu gadījumā pretendēt uz veiksmīgu un iespējami ātru strīda atrisināšanu. Tāpat arī veiksmīga darījuma pamatā ir ne vien līdzēju godaprāts un vēlme sadarboties, bet arī korekti un kvalitatīvi sagatavots līgums, kas aizsargā darījuma puses un ļauj izvairīties no pārpratumiem, strīdiem un tiesvedībām pēc darījuma noslēgšanas.

PETROFF birojs var sniegt Jums visa veida juridisko atbalstu saistībā ar darījumu noslēgšanu un izpildi, tostarp: nodrošinām nepieciešamo dokumentu sagatavošanu dažādiem tiesiskiem darījumiem: pirkuma, aizdevuma, dāvinājuma, nomas/īres un citi līgumi pēc nepieciešamības. 

Nodrošinām arī attiecīgo dokumentu saskaņošanu starp līgumslēdzējiem, un, ja nepieciešams, pēc klienta uzaicinājuma mūsu speciālisti piedalīsies sarunās un sarakstē ar otru pusi vai tās pārstāvjiem, lai pārstāvētu klienta intereses.

Mums ir plaša klientu interešu pārstāvības pieredze lietās, kas saistītas ar līgumisko saistību pārkāpšanu, zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu un prasījumiem, kuri izriet no neatļautas darbības, vai bezdarbības.