CIVILLIETAS

  1. Konsultācijas;

  2. Atzinumu sagatavošana par strīdu risināšanas iespējām; 

  3. Dažādu dokumentu sagatavošana valsts un pašvaldību iestādēm;

  4. Prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;

  5. Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās;