ĢIMENES LIETAS

Juridiskais birojs “PETROW” nodrošina pārstāvību un konsultācijas ģimenes un laulību lietās. Laulību un ģimenes lietas ir vienas no sarežģītākajām civillietām, kurās bez profesionāļu palīdzības Jums būs grūti panākt savu tiesību ievērošanu.

Mēs piedāvājam:

 1. Konsultācijas ģimenes lietās;

 2. Juridiskā palīdzība laulības šķiršanā;

 3. Laulāto mantas dalīšana.

 4. Uzturlīdzekļu piedziņa;

 5. Palīdzība attiecībās ar Bāriņtiesu;

 6. Palīdzība strīdos par bērnu aizgādnību;

 7. Bērna dzīvesvietas noteikšana;

 8. Saskarsmes tiesību noteikšana

 9. Paternitātes noteikšana un apstrīdēšana;

 10. Pieteikumu un paskaidrojumu sastādīšana;

 11. Pārstāvēšana tiesās.