1. Juridisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;

  2. Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;

  3. Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs;

  4. Pārstāvēšana tiesās;

  5. Juridisko peronu likvidācija.

  6. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;

  7. Tiesiskās aizsardzības procesa plāna sastādīšana un saskaņošana;

  8. Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība un konsultēšana.