Krimināltiesības

Mūsu biroja Partneri – advokāti ir specializējušies tieši krimināltiesībās. Profesionālā pieredze un zināšanas, kas uzkrātas praksē, nodrošina iespējami labākā rezultāta sasniegšanu klienta interesēs.

Ikdienas praksē mūsu Partneru padziļinātas zināšanas krimināltiesību un kriminālprocesa jomā apvienojumā ar profesionālo pieredzi advokatūras darbā un daudzo tiesas procesu pieredze, palīdz sasniegt klientam labāko iespējamo risinājumu katrā lietā.

Veicam efektīvu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, it īpaši apelācijas un kasācijas instances tiesā neatkarīgi no nodarījuma juridiskās kvalifikācijas.

Jautājumu loks, kādos sniedzam juridisko palīdzību kriminālprocesos ir visplašākais:

  • aizturētā, aizdomās turētā un apsūdzētā aizstāvība 
  • cietušo pārstāvība
  • juridiskās palīdzības sniegšana lieciniekiem
  • juridisko personu aizstāvība procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu
  • kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pārstāvība
  • juridiskā palīdzība un pārstāvība procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

LIKUMI

MŪSU LIETAS