KRIMINĀL LIETĀS

Mēs piedāvājam:

  1. Aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā;

  2. Apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;

  3. Sūdzību un iesniegumu sagatavošana.

  4. Cietušā pārstāvība;

  5. Palīdzība atlīdzības piedziņā no vainīgās personas;

  6. Palīdzība biznesa konfliktu risinājumā;

  7. Aizsardzība pret krimināla rakstura apdraudējumu;

  8. Atlīdzības piedziņa no valsts par nepamatotu apsūdzību.