MANTOŠANAS LIETAS

  1. Konsultācijas mantojumu jautājumos;

  2. Testamentu un mantojuma līgumu sastādīšana;

  3. Mantošanas masas apstrīdēšana

  4. Mantošanas lietu vešana;

  5. Prasības pieteikumu sagatavošana tiesai;

  6. Pārstāvēšana pie notāra un tiesās.