Parādu piedziņa

  1. Parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;

  2. Kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;

  3. Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;

  4. Vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;

  5. Parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;

  6. Parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;

  7. Prasības pieteikuma sagatavošana iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.