Dokumentu rakstiskie tulkojumi:

Mūsu tulku veiktie tulkojumi ir profesionāli un tulkojumi ietver jebkura rakstura tekstus no un uz dažādām valodām.
Tulkojamais teksts tiek pieņemts jebkurā datu formātā, bet gatavais tulkojums klientam tiek izsniegts Word formātā elektroniski, ierakstīts matricā vai izdrukāts papīra formātā, vai arī kādā citā klientam pieņemamā veidā. Ilustrācijas no oriģinālā teksta tulkojumā tiks saglabātas tikai tad, ja teksts būs pārveidots Word formātā.

Tulkojumu apliecināšana:

 Rakstiskie tulkojumi var tikt apliecināti pie notāra vai arī ar zvērināta tulka parakstu un mūsu uzņēmuma zīmogu.
Tulkojuma notariālai apliecināšanai nepieciešams uzrādīt dokumenta oriģinālu vai tā notariāli apliecinātu kopiju. Gadījumā, ja apliecināts tulkojums nepieciešams notariāli apliecinātai kopijai, mūsu biroja darbinieki noformēs kopijas notariālu apliecinājumu, uzrādot dokumenta oriģinālu.

Pases tulkojums ar notariālu apliecinājumu latviešu/krievu valodā
Pases tulkojums ar notariālu apliecinājumu svešvalodā