SPRIEDUMS

Latvijas Republikas vārdā

Rīgas pilsētas tiesā saņemts „PlusPlus Baltic” OU (turpmāk Prasītājs) prasības pieteikums pret Klientu (turpmāk Atbildētājs) par parāda piedziņu.

Mūsu Juristu komanda ir uzvarējusi tiesā pret parādu piedziņas kompāniju “Plus Plus Baltic”,  kura bija cēlusi prasību tiesā pret mūsu Klientu, par parāda piedziņu ko bija cedējusi no A/s “Swedbank”. Tiesa izvērtējot mūsu argumentus, un pierādījumus, kā arī  to, ka mūsu komanda pierādīja un atzina parādu par spēkā neesošu  “Plus Plus Baltic” prasību noraidīja, kā nepamatotu.

Prasītājs  “Plus Plus Baltic” prasību pamatoja uz it kā spēkā esošu līgumu, bet juridiski, līgums nebija spēkā, un saistības pret Prasītāju vairs nepastāvēja Prasītājs  “Plus Plus Baltic” pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja. Gaidāma ir Apelācijas instances tiesa.

323 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed